Darmowa Bramka ProxyRegulamin

1. Usługa Darmowe-Proxy.pl świadczona jest bez jakichkolwiek gwarancji. Użytkownik korzysta z serwisu całkowicie na własne ryzyko. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z tej usługi.

2. Darmowe-Proxy.pl umożliwia pośrednie przeglądanie zewnętrznych stron internetowych osób i/lub podmiotów trzecich. Nie odpowiadamy za zawartość przeglądanych stron zewnętrznych, które mogą być dostępne za pośrednictwem serwisu Darmowe-Proxy.pl.

3. Określenie "pośrednie przeglądania" odnosi się do serwera z którym użytkownik usługi może się połączyć. W czasie przeglądania "bezpośredniego", użytkownik może połączyć się z serwerem, który stanowi źródło żądania. Podczas "pośredniego" przeglądania, łączysz się z naszym serwerem. Nasz skrypt pobiera żądane zasoby i przekazuje je Tobie.

4. Wszelkie zasoby (np. stron internetowych, obrazów, plików) pobrane za pośrednictwem naszego serwisu mogą być zmodyfikowane. W drodze szyfrowania żądanego zasobu przez Darmowe-Proxy.pl, zasób otrzymany może się różnić od stanu faktycznego. Dokładność i skuteczność tego procesu nie jest zagwarantowana.

5. Ubocznym efektem "pośredniego" przeglądania może być anonimowość. Podczas połączenia z naszym serwerem, docelowy serwer nie widzi Twojego adresu IP. Jednak nie gwarantujemy, że nasz serwis będzie naprawdę anonimowy. Pobrany zasób może odwoływać się do innych zasobów, które twoja przeglądarka może automatycznie pobrać. Darmowe-Proxy.pl próbuje przekierować wszystkie takie prośby przez nasz serwer, ale ta operacja nie zawsze się może powieść. Pojedynczy bezpośredni link może pozbawić Cię anonimowości.

6. Usługa Darmowe-Proxy.pl może pobrać żadany zasób za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL), ale te zasoby mogą być przesyłane z powrotem do Ciebie przez niezabezpieczone (bez SSL) połączenie.

7. Właściciele serwisu nie odpowiadają za jakiekolwiek działania, w tym szkody lub jakiekolwiek inne straty materialne i/lub niematerialne wyrządzone przez użytkowników.

8. Użytkownik usługi Darmowe-Proxy.pl oświadcza, że korzystając z serwisu Darmowe-Proxy.pl ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania.

9. Serwis Darmowe-Proxy.pl nie przechowuje żadnych danych używanych przez użytkowników do logowania się na przeglądanych stronach za pośrednictwem usługi Darmowe-Proxy.pl.

Darmowe ogłoszenia w Warszawie | Luksusowy Portal